Fotografie is een
weergave
van licht,
schaduw en kleur
waarin indrukken
van onze belevings-
wereld naar voren
kunnen komen.